Robleeted Centbanksiba

Politická psychologiePDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)
Oskar KrejčíPůvodní monografie známého politologa otvírá pohled na neznámou oblast politické vědy. Je první prací, která umožní českému čtenáři seznámit se s oborem, jenž má dnes již stoletou historii a přednáší se na řadě vysokých škol na západ i na východ od naší země. Těžiště knihy je ve vysvětlení základních pojmů a obeznámení čtenářů s dosaženými výsledky v oboru. Politický člověk je zkoumán z hlediska jeho biologických pudů, zájmů, potřeb i postojů. Zvláštní pozornost je věnována otázkám zdrojů a povahy agrese, tolerance i altruismu v politickém chování. Velkou pozornost přitáhne kapitola věnovaná psychologii politického profesionála - tedy psychologii politického vůdce, významu i charakteristice touhy po moci u politiků a státníků a typologii politiků; tato kapitola též obsahuje informaci o psychohistorii a psychobio­grafii. Stranou pozornosti autora nezůstala ani psychologie veřejnosti a skupin, včetně nejstaršího tématu politické psychologie, kterým je bezesporu psychologie davu....celý text


o 932 Karma lánku. 3 vypracování seminární práce známka na základ seminární práce. Nkteré cookies zajiují správnou funkci tchto stránek jiné nám pomáhají vylepovat stránky tím e nám dovolí nahlédnout jak jsou stránky pouívány. See also psychologie vdy. Nebraska stipendia 2021. Politická psychologie Jsme tu pro v pondlí od 8h 571 995 403.


Politička

Je první prací která umoní eskému tenái seznámit se s oborem jen má dnes ji stoletou historii a pednáí se na ad vysokých kol na západ i na východ od naí zem. Stranou pozornosti autora nezstala ani psychologie veejnosti a skupin vetn nejstarího tématu politické psychologie kterým je bezesporu psychologie davu. See also psychologie umní. Ceny 350 685 K v 2 antikvariátech. Klikněte na položku Revista. Sociální psychologie a politika dnení ivot vyaduje aktivní angaovanost oban také na politickém dní vznikl ale nezájem o politické dní politická psychologie má prohloubit a rozíit politické vdomí oban pispt k jejich politické socializaci . Lékaská psychologie zabývá se psychologií nemocných a vtahy lékaského personálu k pacientm. Objednávejte knihu Psychologie vdcovství v internetovém knihkupectví Megaknihy.cz. Otevírací doba USP Knihovna 2021. První pokusy o racionáln zaloený pohled na politické jevy ve spolenosti je moné pozorovat v antickém ecku v uení sofist. Evropský časopis léčivou chemie Chimica Therapeutica. Diferenciální psychologie je psychologická disciplína asto chápaná jako souást psychologie osobnosti. Výukový materiál ke kurzu.

Všechny mě (snadné piano list hudby).


Regionální e-knihy Politická psychologie PDF. Regionální e-knihy Oskar Krejčí.