Robleeted Centbanksiba

Atlas slovenských kaštieľov a kúrií 1 - Bratislavský krajPDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)
Miloš Zverina, Nikoleta JurčinováDo rúk sa vám práve dostal prvý diel knižného projektu občianskeho združenia Slavica pod názvom Atlas slovenských kaštieľov a kúrií. Každý diel edície bude mapovať kaštiele a kúrie na území jedného z ôsmych samosprávnych krajov Slovenska. Celý projekt je naplánovaný na obdobie štyroch rokov. Publikácia je zostavená formou katalógu, kde jednotlivé objekty sú usporiadané abecedne po okresoch a každej historickej pamiatke bol vyčlenený priestor v minimálnom rozsahu dvoch strán. Obsahom uvedených informácií sú hlavne základné údaje o pamiatke a obci, resp. meste, mestskej časti. Ďalej história, krátky popis a fotodokumentácia objektu. V prílohe tejto publikácie nájdete zaujímavé dobové fotografie a pohľadnice, register kaštieľov a kúrií, slovník použitých výrazov a zoznam použitých resp. odporúčaných prameňov a literatúry. Názvy jednotlivých objektov sú vytvorené podľa nasledujúceho kľúča: 1.) názov obce, resp. mesta/mestskej časti, 2.) zaužívaný názov objektu, 3.) druh objektu. Historické osobné mená, z obdobia slovenských dejín do roku 1919 (Uhorské dejiny Slovenska) píšeme v tejto publikácii, podľa zásad a pravidiel slovenského jazyka a pravopisu. Naším dlhodobým cieľom je katalogizovať kaštiele a kúrie na terajšom území celého Slovenska podľa jednotlivých krajov. Informácie o jednotlivých historických pamiatkach sú základné, doplnené fotografiami a mapkami. Podrobnejšie informácie s množstvom fotografií a máp budú postupne uverejňované na našich internetových projektoch www.kastiel.org a www.atlaskastielov.sk, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto knižnej edície. Súčasťou publikácie je aj zhrnutie v anglickom a ruskom jazyku. V ďalšej časti publikácie sú vyobrazené všetky kaštiele a kúrie na historických fotografiách a pohľadniciach, ktoré sa nachádzali v našej zbierke. V predposlednej časti sú letecké snímky historických budov. Informácie, ako aj obrazové podklady boli čerpané z vlastných zdrojov, ktoré sme nazhromaždili pri realizácii internetového portálu a zo súkromnej zbierky Miloša Zverinu, ktorý sa venuje tejto problematike od konca 80-tich rokov minulého storočia. Veľká časť historických budov je v súčasnosti v dezolátnom stave, hrozí ich zánik. Preto sa snažíme aspoň zmapovať túto významnú časť našej histórie pre budúce generácie. Taktiež sme presvedčení, že táto edícia pomôže obecným úradom, či majiteľom budov pri ich propagácii v rámci turizmu, ako aj pri získavaní finančných prostriedkov a investorov pre ich rekonštrukciu. Publikácia bola realizovaná v spolupráci s miestnymi samosprávami, pamiatkovým úradom a v neposlednom rade aj so sympatizantmi z radov podnikateľov, ktorí podnikajú v oblasti turizmu a sponzormi, ktorých náš projekt zaujal a oslovil. Veríme, že táto pôsobivá edícia pomôže ako odbornej, tak i laickej verejnosti uvedomiť si spoločenský a historický význam kaštieľov a kúrií, ktoré sa nachádzajú na území Slovenska....celý text


Tieto stavby si väinou stavala ako pohodlnú formu bývania a na svoje reprezentané úely miestna achta alebo bohatí zemania. Kniha Atlas slovenských katieov a kúrií 1 . Bratislavský kraj Nikoleta Jurinová Milo Zverina Nitrava 2014. Do rúk sa vám práve dostal prvý diel kniného projektu obianskeho zdruenia Slavica pod názvom Atlas slovenských katieov a kúrií. Atlas slovenských katieov a kúrií 1 Bratislavský kraj Letách KNIHY Úvod Akcia Novinky Pripravujeme Kontakt O nás Vyhadávanie produktu Titul Autor Vydavate Novinky Koík Vá koík je prázdny Novinky emailom Email. Novinky a trendy odborná verejnos investície a relax.Viac na www.lexikon.sk.


Kurie

CSUN knihkupectví. In Atlas Slovenskej socialistickej republiky. Výsledek výstupu do desky 2013 Intermediate Roll Číslo. Jak uvolnit sílu souhrnu podvědomí. svtové války ásten vyhoel. Vysokoškolské psychologie Stipendia UK. Poite si kniní sérii Atlas slovenských katieov a kúrií na Martinus.cz. Posledná 2 ks Kniha viac nebude v predaji. Milo Zverina Nikoleta Jurinová Atlas slovenských katieov a kúrií 1. www.atlasslovensko.sk Obchodný zástupca Bratislava a okolie. Kadý diel edície bude mapova katiele a kúrie na území jedného z ôsmych samosprávnych krajov Slovenska. s kuriérom GO4 v rámci Bratislavy. diel publikácie Atlas slovenských katieov a kúrií Bratislavský kraj. Súpis pamiatok na Slovensku 1.

Neformální vzdělávání v hindštině.


Kde stahujete e-knihy? Atlas slovenských kaštieľov a kúrií 1 - Bratislavský kraj PDF. Vysoká škola PDF knihy Miloš Zverina, Nikoleta Jurčinová.