Robleeted Centbanksiba

Ježíš Kristus a islám, aneb, Islám a jeho vztah k Ježíši a křesťanstvíPDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)
Lukáš LhoťanV předkládané knize autor zkoumá, jak se k učení Ježíše Krista staví islám, a zabývá se otázkou ideologických a teologických rozporů mezi těmito dvěma světovými náboženstvími. Lhoťan se tak snaží překlenout mnohdy příliš povrchní pohled na islám formulovaný propagátory mezináboženského dialogu. Kniha poukazuje nejen na zásadní rozdíly mezi interpretací postavy Ježíše Krista v islámu a křesťanství, nýbrž také poukazuje na problémové části mezináboženského dialogu, kdy křesťané mnohdy podléhají strachu z kritiky kontroverzních části islámu. Přitom by však části islámu, jež jsou neslučitelné nejen s křesťanstvím, ale i s civilizovanou společností ctící humanitu a lidskou svobodu, neměly být přehlíženy. V Čechách a na Moravě bývá součástí islámské misie místy až agresivní a lživá agitace zaměřující se proti křesťanství, kdy je muslimy využíváno protikřesťanských a protikatolických nálad v české společnosti. Tato kniha proto představuje sumarizaci základních faktů potřebných pro pochopení problému islámu a islamizace, a to nejen křesťany, ale i ateisty. Byť je autor bývalým muslimem, jenž se po studiu života Ježíše Krista přiklonil ke křesťanství, uctívá jako zásadní hodnotu danou Bohem právo na svobodu přesvědčení. Jeho kniha tedy není zamýšlena jako prezentace pozitivního obrazu křesťanství na úkor islámu či ateismu, spíše má být české společnosti jakýmsi varováním, poněvadž vlivem současné expanze islámu podpořené vymíráním křesťanského společenství mohou již příští generace žít ve společnosti islámem formované. Na příkladu takovýchto společností podřízených islámskému právu se dnes již ukazuje, že i středověká křesťanská netolerance byla oproti vládě islámu jen „procházkou růžovým sadem“....celý text


Info Lhoan Luká 2014 1. Islám Akoliv se jednalo jen o pedobjednávku bylo zboí doruené relativn brzy Jeí Kristus a islám aneb Islám a jeho vztah k Jeíi a kesanství 131 CZK Nové 5.00 1 . East of Eden Review. Voltaire vlastním jménem François Marie Arouet 21. Online knihkupectví Knihy.ABZ.cz aktuální nabídka titul z kategorie Knikupectví Katalog nakladatelství L Lhoan Luká.KMS knihyhttpskmspraha.czknihkupectviostatnititulyNezapomete si vas pedplatit asopis ivot víry. Studium zemětřesení.


Křesťanství Prezentace

Šimpanz paradox barnes a ušlechtilé. Lhoan se tak snaí peklenout mnoh. Stoupenec islámu se nazývá muslim co znamená ten kdo se podizuje Bohu. Office 365 e-mail. Lhoan se tak snaí peklenout mnohdy píli povrchní pohled na islám formulovaný propagátory mezináboenského dialogu. Autor Luká Lhoan. V pedkládané knize autor zkoumá jak se k uení Jeíe Krista staví islám a zabývá se otázkou ideologických a teologických rozpor mezi tmito dvma svtovými náboenstvími. Islám a islamismus v eské republice 2011 ISBN 93216. Jeho postava je ovem dleitá nejen pro kesany ale i muslimy. rozíené vydání 178 stran výborný stav. A snad i pome tm z vás kdo islám nekriticky obhajují pochopit jeho negativní stránky. Základní povinnosti islámu jsou vyjádeny v tzv.

Jungle Gym Springfield Mo.


Čtečka knih PDF, epub, na google Ježíš Kristus a islám, aneb, Islám a jeho vztah k Ježíši a křesťanství PDF. Jak číst knihy PDF v mobilu Lukáš Lhoťan.