Robleeted Centbanksiba

Cintorín pri Kozej bránePDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)
Viera Obuchová, Štefan HolčíkEvanjelický cintorín pri Kozej bráne bol založený koncom 18. storočia a nachádza sa uprostred evanjelickej štvrti, ktorú ohraničuje Župné námestie, Suché mýto, Palisády, Kozia a Šulekova ulica. Leží v blízkosti evanjelických kostolov, bývalého evanjelického lýcea a nemocnice. Mená na náhrobkoch svedčia o bohatej histórii tejto časti mesta: ležia tu známe osobnosti z obdobia národného obrodenia, významní profesori T. G. Schroer, Kováč-Martiny, J. Grosz, M. Schevrlay, S. H. Glatz, Š. Boleman, S. Tamasko, S. Wölfel, J. Kvačala, J. Pettko, A. Fuchs, F. J. Grailich, V. Michaelis, S. Markusovszký, historik B. Varsík. Nájdeme tu náhrobky predstaviteľov mesta (A. Steckelhuber, J. Lederer ), mestských inštitúcií (I. Daxner, E. Forbát, L. Dobrovits), obchodníkov (T. E. Mader, Ludwigovci), podnikateľov (A. Steltzer, M. Dax , Hackenbergovci, Feitzelmayerovci), kníhtlačiarov (Wigandovci, G. Haeckenast), majiteľov tovární, ktorí sa ako mecenáši zaslúžili o kultúrny a spoločenský rozvoj nášho mesta (Habermayerovci, Jurenákovci, Grünebergovci, Reidnerovci, Slubekovci, Royko), vedcov a vynálezcov, (Bahýľ, J. A. Bäumler), architektov (Ch. Ludwig, J. Merganc), kultúrnych pracovníkov (A. Güntherová, M. Pietor, M. Martinček, J. L. Bella, G. Koričanský), evanjelických farárov (P. Rázga, J. V. Jarius, J. Ch. Tremmel, K. A. Raabe, L. Szeberényi, J. Drobný, M. Bodický) , lekárov (K. Kanka, Ľ. Valach, F. Celler), šľachticov (de Apadia, gróf d´Annecourt), generála R. Viesta, rodiny Kutlíkovcov, či mecéna robotníkov Juraja Schulpeho a stovky dnes už zabudnutých mien spojených s osudmi nášho mesta. Čaro tohto pôvabného cintorína utopeného v zeleni uprostred mesta umocňujú nádherné sochy a náhrobky od známych umelcov akými boli Rigele, Mahr, Feigler, Rumpelmayer, Lipšic, Márton, Mack, Majerský, Bahna, Gibala, Ondruš, Vika, Motoška a ďalší....celý text


Nachádza v súasnom centre hlavného mesta pri Palisádach v ase svojho vzniku okolo roku 1783 vak toto miesto patrilo za hranice obývaného územia. University of Washington Online MBA GMAT Waiver. Cintorín pri Kozej bráne 2. Jaké procento mých daní jde do blahobytu. Jazyk vydania.


Cintorin

GaistorFriedhof je cintorín v historickej asti Bratislavy.Jeho súasnú polohu vymedzujú ulice Palisády ulekova a Bradlianska.. 240s 2020 Albert Marenin Pt Dejiny poda predmetu Dejiny Sveta chronolog. Bibliografia OBUCHOVÁ Viera HOLÍK tefan Cintorín pri Kozej bráne. V posledných rokoch sa pietne miesto stalo obúbenou lokalitou na prechádzky no udí desia rozpadnuté náhrobné kamene plot ale aj pokreslené steny. Cintorín pri Kozej bráne Bratislava. Cintorín pri Kozej bráne Viera Obuchová tefan Holík Brána do sveta filozofie vynálezov a histórie. Evanjelický Cintorín Kozia brána nazývaný aj Pri Kozej bráne má za sebou dlhú a bohatú histó . Mená na náhrobkoch svedia o bohatej histórii tejto asti mesta leia tu známe. Cintorín pri Kozej bráne 1. Tak ako väina dnes u neaktívnych historických cintorínov sa nachádza v samotnom centre mesta. Nejlepší vysoké školy pro kineziologii v Texasu. Mnohé asto umelecky i historicky cenné náhrobky podliehajú neúprosnému zubu asu. Cintorín pri Kozej bráne book. Nachádza v súasnom centre hlavného mesta pri Palisádach v ase svojho vzniku okolo roku . Cemetery page showing maps records and images of . Mikuláa Bratislava uovo Bratislava Devín . Kee sa nachádza v pôvodne evanjelickej asti Bratislavy pochované sú na. Evanjelický cintorín pri Kozej bráne bol zaloený koncom 18. Read reviews from worlds largest community for readers. Mikuláa Bratislava uovo Bratislava Devín.

Yale Sat skóre.


Elektronické knihy digitální PDF Cintorín pri Kozej bráne PDF. Elektronické knihy po česku Viera Obuchová, Štefan Holčík.

Cintorín Pri Kozej Bráne