Robleeted Centbanksiba

Vznešené hodnoty lesů a potokůPDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)
Michaela Pejčochová, Kuo Si, Kuo S’Publikace přináší překlad nejvýznamnějšího staročínského traktátu k teorii krajinomalby (spolu se zrcadlovým čínským originálem) a podrobný rozbor tohoto teoretického spisu, doplněný barevnou obrazovou přílohou. Severosungský malíř Kuo Si se do historie zapsal především svými nástěnnými malbami, paravány a svitky s krajinnými motivy. Zanechal nám i záznam svých názorů na malířskou tvorbu, text Vznešené hodnoty lesů a potoků, který po jeho smrti redigoval a vydal syn Kuo S’. Kuo Si byl malířem samoukem, rád se toulal po lesích a horách, kde studoval různé podoby krajinných scenérií, které se pak staly náměty jeho obrazů. Časem se proslavil tak, že byl pozván do císařského paláce a stal se nejoblíbenějším malířem sungského císaře Šen-cunga. Snad ještě větší dopad na malířskou tvorbu následujících období měl Kuo Siho traktát Vznešené hodnoty lesů a potoků. V něm se vyjadřuje k filosofickým a estetickým východiskům malířské tvorby, stejně jako k technickým problémům spojeným se zobrazováním krajiny. Tu chápe jako místo, kam vzdělaný člověk uniká ze světa společenských pravidel a závazků a hledá tam odpočinek a vnitřní naplnění. Malbu krajiny pak vidí jako důležitý prostředek ke sblížení člověka se skutečnou krajinou, a to jak v duchovní rovině, neboť zvládnutí umění krajinomalby předpokládá důkladné poznání a pochopení fungování přírodních procesů, tak fyzicky v době, kdy se malíř z nějakého důvodu nemůže vydávat do přírody samotné. Mnohá z těchto ponaučení zůstávají živá po celou dobu dalšího vývoje čínského malířství a dodnes patří k základním pravidlům, která si musí každý student čínské krajinomalby osvojit....celý text


Vzneené hodnoty les a potok autor S Kuo Si Kuo Pejochová Michaela Ach bda pebda autor Kuoliang Yeh Lomová Olga Deset zastavení s ínským obrazem autor Hsu Kuohuang Hákování Silní autor Oldie Henry Lion. Nepsané kvalifikace pro prezidenta. Vzneené hodnoty les a potok 2016 Misti ínské tuové malby 20. Síťové certifikační programy.


Hodnota Lesa

V době plány lekce motýlů. Kniha pináí první eský peklad traktátu Vzneené hodnoty les a potok od Kuo Siho asi jednoho z nejvýznamnjích mistr ínské krajinomalby vech dob. Vzneené hodnoty les a potok Autor Kuo S Kuo Si Michaela Pejochová Publikace pináí peklad nejvýznamnjího staroínského traktátu k teorii krajinomalby spolu se zrcadlovým ínským originálem a podrobný rozbor tohoto teoretického spisu doplnný barevnou obrazovou pílohou. Publikace pináí. VZNEENÉ HODNOTY LES A POTOK. KUO S KUO SI. Vyskytuje se na okrajích les a luk bohatých pd a luních les. Publikace pináí peklad nejvýznamnjího staroínského traktátu k . Jake Smith White Buffalo Net with. Co napsala Kuo Si? Vzneené hodnoty les a potok Android Booxy. Zanechal nám i záznam svých názor na malískou tvorbu text Vzneené hodnoty les a potok který po jeho smrti redigoval a vydal syn Kuo S. Stav aplikace UWF. Posíláme do 14 dní. Vyla nová kniha. ímská íe je v této dob doslova prosycena obrazy avak kesanství vycházející z idovské tradice pistupuje k zobrazování lidí a Boha velmi obezetn nebo v nm vidí. Autor Guo Xi asi 1020asi 1090 Autor Ilustrátor. Ebooks etina 9788090521117 PDF Získejte knihu Vzneené hodnoty les a potok z Kuo S Kuo Si Michaela Pejochová ed..

Skryté drahokamy ve Virginia vodopády.


Kde jsou e-knihy ke stažení Vznešené hodnoty lesů a potoků PDF. Katalógy e-knihy knižnica PDF Michaela Pejčochová, Kuo Si, Kuo S’.