Robleeted Centbanksiba

Klinická psychológiaPDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)
Anton Heretik, Anton Heretik, jr.Po 10 rokoch vychádza dôkladne prepracované a rozšírené vydanie vysokoškolskej učebnice. Kolektív 20 slovenských klinických psychológov podáva erudovaný prehľad o súčasnom stave výskumu a klinickej praxe tejto oblasti aplikovanej psychológie. V jednotlivých kapitolách všeobecnej časti sa zaoberá históriou, predmetom a metodológiou klinickej psychológie, ako vo výskume, tak v prístupe k jednotlivému klientovi. Definuje problém normality duševného zdravia, rozoberá príčiny psychických a psychosomatických porúch a analyzuje ich zvláštnosti v jednotlivých vývinových obdobiach. V špeciálnej časti je každá kapitola venovaná inej oblasti psychických porúch (úzkostné poruchy, poruchy osobnosti, schizofrénne psychózy, afektívne poruchy, poruchy príjmu potravy). Osobitne sa venuje jednotlivým psychosomatickým ochoreniam (srdcovocievne, dýchacie, interné, onkologické ochorenia) a psychológii ľudí s rôznymi postihnutiami (poruchy zraku, sluchu, komunikácie, mentálne postihnutia). Zvláštny dôraz je kladený na poruchy detského vývinu i klinickú problematiku vyššieho veku. Samostatné kapitoly sú venované neuropsychológii (diagnostike a rehabilitácii poškodenia mozgu) a psychologickej sexuológii. Nová je kapitola o psychofarmakológii, ktorá mapuje súčasný stav tejto oblasti terapie duševných porúch. Kniha je určená nielen na pre- a postgraduálne vzdelávanie klinických psychológov, ale aj odborníkom z viacerých medicínskych odvetví a v neposlednej rade vzdelaným laikom so záujmom o problematiku duševného zdravia....celý text


Objednávajte knihu Klinická psychológiaod autora Anton Heretik sr. Sme zástancovia názoru e loveka nepochopíme bez prihliadnutia na jeho individuálny vývin a tie na vývin udského druhu. Klinická psychológia. Top High School baseball perspektivy 2021. University of Sussex Development Economics.


Klinická Psychológia

JR vysoké školy na Floridě. Slavky Sokáovej je tu pre Vás. Nástroje pro osel. Psychológia klinická. Klinická psychológia a psychoterapia detí a dospelých dopravná psychológia. Vznik oboru se datuje do roku 1896 kdy americký psycholog Lightner Witmer onail metodu kazuistickou za metodu klinickou. a Anton Heretik jr.. bez akania v akárni objednanie na presný as. FAMU vysoká škola zákonného třídy. Telefón 0918 924 796. Linda Katona PhD. Forenzní psychologické vysoké školy. klinická psychológia odbor psychológie zaoberajúci sa psychologickými metódami zisovania príin a prejavov . Klinická psychologie.

Nejrychleji rostoucí společnosti 2019.


Knihy online cz Klinická psychológia PDF. E-knihy PDF ve vaší dlani Anton Heretik, Anton Heretik, jr..