Robleeted Centbanksiba

Diana - Továrna na smrt 1944-1945



PDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)
Miroslav Vaněk



Nebýt autorovy usilovné a dlouhodobé práce (v údolí třech říček - Loučky, Libochovky a Haldy - bádá již od sedmdesátých let), bylo by velice pravděpodobné, že někdejší letecká výroba v nedokončených železničních tunelech na nově budované trati 250 by upadla v úplné zapomnění. Na jaře válečného roku 1944 bylo říšskými orgány rozhodnuto zřídit v trase nedokončené dvoukolejné trati z Brna do Havlíčkova Brodu, západně od Tišnova, nový závod vídeňské Weiner Neustadter Flugzeugwerke. Zdejší provoz, i přes mnohá provizoria způsobená nedostatkem času, rychle nabýval na strategické důležitosti (na podzim '44 se tu kompletovalo 8-10 letounů denně) a nebyl ani zdaleka dokončen, počítalo se dokonce s ražbou nových štol a doposud není zcela vyjasněno, jaké plány nacisté v souvislosti s Dianou rozvíjeli (a jaké z části uskutečnili). Vnitropodnikovou dopravu členitým údolím mezi jednotlivými etapami výroby zajišťovala v první řadě 600 mm úzkorozchodná drážka, na níž se kniha zaměřuje především. Ne nadarmo ale dostala publikace podtitul "Z historie železniční trati Brno - Havlíčkův Brod" - téměř půl obsahu dokumentuje válečný vývoj i poválečnou dostavbu samotné trati 250 v místech bývalé Diany, a že se jedná o úsek členitostí terénu nadmíru zajímavý. Krom třech tunelů vlastní letecké továrny se zde nacházejí ještě dva technicky zajímavě řešené mosty. Potěšující je i forma, jakou se autor k problematice staví - nechybí velké množství (přes tři stovky) dobových i současných fotografií, vzpomínky pamětníků ani technické nákresy (viadukt v Dolních Loučkách je dokonce vyveden na samostatné příloze)....celý text


Divadelní 2032. Nae pozvání pijal pan Miroslav Vank autor knihy. Spisy obskurních témat Diana podzemní peklo. Osteopatie plat v Indii. nakladatelSpolek pátel sl. Pednáí Miroslav Vank autor knihy Diana Továrna na smrt.


Diana Smrt

Délka nouzové medicíny. Nejhorší personální chyby. Továrna na smrt. Pro pidávání komentá se prosím pihlate. Koík je prázdný. Redakce nekontroluje správnost vloených dat a nenese za n právní odpovdnost. Pokraovat v nákupu Pejít do koíku. Jak se stát reportérem v Kanadě. A zajímavé je e kadý podle svého u. Studenti společných aplikací. Revize chemie.co.uk. Spolu s Miroslavem Vakem autorem knihy Diana Továrna na smrt jsme se vydali po stopách této úzkorozchodné eleznice abychom se podívali na zajímavá místa kde je moné jet najít její pozstatku a u jsou to patky most zbytky budov nebo elezniních násp. Nikdo nepihazoval. 2015 Licence Creative Commons.

Datum vydání Spojeného království.


Levné knihy Diana - Továrna na smrt 1944-1945 PDF. Elektronické knihy nabízejí PDF Miroslav Vaněk.

Diana Tisnov